Τα τελευταία Photo Shootings

'Ιμερος (22-04-2014)

Easter College Party

Vibe (20-04-2014)

Vibe (20-04-2014)

Beez In The Trap

Queens (20-04-2014)

Queens (20-04-2014)

Theo Fokas & The Band

Gold (19-04-2014)

Gold (19-04-2014)

ΑΝΑΣΤΑΣΗ  

Kartell (19-04-2014)

Kartell (19-04-2014)

ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Astra (19-04-2014)

Astra (19-04-2014)

Theo Fokas & The Band 'live'

Astra (15-04-2014)

Astra (15-04-2014)

''The Dusties'' Live Band

Boga (13-04-2014)

Boga (13-04-2014)

Chris IDH with Dimitris & Lazarus Kitsas

Esthetica (11-04-2014)

Esthetica (11-04-2014)

'' Ομορφιά και Πολιτισμός '' Ομιλήτρια Αθανασία Κυρίτση σύμβουλος ομορφιάς